STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 1267/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy, khoá 4 (2010-2014) 17-12-2018 Download
2 1266/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy, khoá 7 (2013-2017) , đợt 2 năm 2018 17-12-2018 Download
3 1265/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy, khoá 8 (2014-2018) , đợt 2 năm 2018 10-12-2018 Download
4 1264/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cử CBVC tham gia quan sát viên 17-12-2018 Download
5 1236/TB-TDTTĐN Thông báo kết quả xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019 (lần 1) 12-12-2018 Download
6 1261/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc ban hành quy định thực hiện khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy trường đại học TDTT Đà Nẵng 17-12-2018 Download
7 1260/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập các ban giúp việc hội đồng thi - kỳ thi cấp chứng chỉ , chứng nhận ngoại ngữ, tin học (ngày 05/01/2019) 17-12-2018 Download
8 1259/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng thi - kỳ thi cấp chứng chỉ , chứng nhận ngoại ngữ, tin học (ngày 05/01/2019) 17-12-2018 Download
9 1256/KH-TDTTĐN Kế hoạch về việc tổ chức lễ khai giảng cao học khoá 6 (2018-2020) 17-12-2018 Download
10 46/TB-CĐTDTTĐN THông báo về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 13-12-2018 Download
11 1254/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thu nhận sinh viên 14-12-2018 Download
12 1253/TB-TDTTĐN Thông báo về việc tuyển chọn tình nguyện viên 14-12-2018 Download
13 1252/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức đón đoàn các bộ và sinh viên trường Đại học Burapa - Thái Lan 14-12-2018 Download
14 1240/QĐ-TDTTĐN Quyết đinh về việc thành lập tổ kiểm tra sinh viên ở nội trú, ngoại trú 13-12-2018 Download
15 1239/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 11/2018 13-12-2018 Download
16 1230/TB-TDTTĐN Thông báo kết quả họp xét nâng bậc lương theo niên hạn năm 2019 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 11-12-2018 Download
17 1229/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cử giáo viên tham dự hội thảo 11-12-2018 Download
18 1228/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thu nhận sinh viên 11-12-2018 Download
19 1227/KH-TDTTĐN Kế hoạch đon tiếp sinh viên liên thông đại học khoá 8 năm 2018 đại học chính quy 11-12-2018 Download
20 1224/TB-TDTTĐN Thông báo về việc khám sức khoẻ lần 2 10-12-2018 Download