STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 488/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 23-05-2018 Download
2 08/QĐ-TTNNTH Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khoá ngày 12/5/2018 18-05-2018 Download
3 07/QĐ-TTNNTH Quyết định về việc công nhận kết quả thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh khoá ngày 05/5/2018 14-05-2018 Download
4 06/QĐ-TTNNTH Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khoá ngày 05/5/2018 14-05-2018 Download
5 05/QĐ-TTNNTH Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ quốc gia kỳ thi Tiếng Anh khoá ngày 05/5/2018 14-05-2018 Download
6 483/QĐ-TDTTĐN Quyết định công nhận kết quả biên soạn Giáo trình "Tiếng Anh trong quản lý Thể dục thể thao - English for Sport Management" 22-05-2018 Download
7 481/TB-TDTTĐN Thông báo về việc triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt 22-05-2018 Download
8 479/TB-TDTTĐN Thông báo về việc tổng kết thi đua năm học 2017-2018 22-05-2018 Download
9 476/TB-TDTTĐN Thông báo Danh sách bổ sung sinh viên khóa Đại học 9 đủ điều kiện được làm Khoá luận tốt nghiệp 22-05-2018 Download
10 475/TB-TDTTĐN Thông báo Danh sách tình nguyện viên hỗ trợ đoàn Thái Lan 22-05-2018 Download
11 22/KH-BCHCĐ Kế hoạch tổ chức cho các cháu thiếu nhi xem chương trình Múa rối 18-05-2018 Download
12 461/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc tham gia phục vụ Đại hội TDTT Quận Thanh Khê lần thứ V năm 2018 16-05-2018 Download
13 460/TB-TDTTĐN Thông báo về việc điều động CBGV tham gia nhiệm vụ Kỳ thi THPT quốc gia tại TP Đà Nẵng 16-05-2018 Download
14 445/KH-TDTTĐN Kế hoạch Thành lập Hội đồng trường, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 10-05-2018 Download
15 446/TB-TDTTĐN Thông báo về thành phần tham dự Hội nghị khoa học Sinh viên toàn quốc ngành Thể dục thể thao lần thứ X-2018 10-05-2018 Download
16 440/TB-TDTTĐN Thông báo điều động cán bộ, viên chức coi thi và phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học (kỳ thi ngày 12/5/2018) 10-05-2018 Download
17 438/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Tổ quản trị Chương trình phần mềm Quản lý đào tạo trường Đại học TDTT Đà Nẵng 08-05-2018 Download
18 425/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc biên chế sinh viên khóa Đại học 11, ngành Giáo dục thể chất hệ chính quy, niên khóa 2017 - 2021 03-05-2018 Download
19 436/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 4/2018 08-05-2018 Download
20 435/TB-TDTTĐN Thông báo về việc hướng dẫn các bước thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục năm 2018 08-05-2018 Download