STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 1215/TB-TDTTĐN Dự kiến danh sách CCVCLĐ có đủ thời gian xét nâng bậc lương, phụ cấp TNVK năm 2018 và xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 07-12-2017 Download
2 1189/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 11/2017 06-12-2017 Download
3 1219/TB-TDTTĐN Thông báo để xe máy và ô tô tại nhà trường trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường 07-12-2017 Download
4 1172/HD-TDTTĐN Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 01-12-2017 Download
5 85/HD-ĐU Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017 29-11-2017 Download
6 84-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 11/2017 29-11-2017 Download
7 1161/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh 29-11-2017
8 1160/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thịnh 29-11-2017
9 1159/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng 28-11-2017
10 1158/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Trần Thanh Tiến 29-11-2017
11 1157/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường 29-11-2017
12 1156/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Lê Tiến Hùng 29-11-2017
13 1155/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh
14 1154/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hưng 29-11-2017
15 1149/NQ-TDTTĐN Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 28-11-2017 Download
16 1093/TB-TDTTĐN Thông báo về việc chuyển địa điểm nhà giữ xe Khu A 27-11-2017 Download
17 857/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập trường 11-09-2017 Download
18 1079/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017 15-11-2017 Download
19 1077/TB-TDTTĐN Thông báo xác định nhiệm vụ KH&CN năm học 2017-2018 và tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm (đợt 1) 15-11-2017 Download
20 1068/TB-TDTTĐN Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ - Viên chức 13-11-2017 Download