STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 736/TB-TDTTĐN Thông báo về việc đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019 14-08-2018 Download
2 733/TB-TDTTĐN Thông báo về việc lùi lại thời gian dự thi Cao học TDTT năm 2018 13-08-2018 Download
3 731/TB-TDTTĐN Thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 10-08-2018 Download
4 728/TB-TDTTĐN Thông báo về việc phân công giảng viên làm công tác CVHT tạm thời học kỳ 1, năm học 2018-2019 08-08-2018 Download
5 726/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 7/2018 07-08-2018 Download
6 722/TB-TDTTĐN Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giảm biên chế 07-08-2018 Download
7 715/TB-TDTTĐN Thông báo Về điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018 và hướng dẫn thí sinh đăng ký nhập học 06-08-2018 Download
8 714/KH-TDTTĐN Kế hoạch đón tiếp tân sinh viên khoá đại học 12 năm 2018 hệ chính quy 06-08-2018 Download
9 375/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học TDTT hệ chính quy năm 2018 (đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển) 23-07-2018 Download
10 712/QĐ-TDTTĐN Quyết định công nhận trúng tuyển đại học TDTT hệ chính quy năm 2018 (Xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia - đợt 1) 06-08-2018 Download
11 711/TB-TDTTĐN Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2019 (đợt 1) 03-08-2018 Download
12 710/KH-TDTTĐN Kế hoạch Hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2018-2019 03-08-2018 Download
13 707/QĐ-TDTTĐN Quyết định công nhận trúng tuyển đại học TDTT hệ chính quy năm 2018 (Xét tuyển bằng học bạ THPT - đợt 1) 02-08-2018 Download
14 480/QĐ-TDTTĐN Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Tổ tư vấn việc làm và hỗ trợ sinh viên 22-05-2018 Download
15 475.KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn việc làm và hỗ trợ sinh viên 18-05-2018 Download
16 35-NQ/ĐU Nghị Quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng Bộ 30-07-2018 Download
17 679/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc giao quản lý, sử dụng con dấu trong công tác văn thư 23-07-2018 Download
18 656/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
19 651/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download
20 650/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 11-07-2018 Download