STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 991/TB-TDTTĐN Thông báo báo cáo tiến độ và thời gian dự kiến tổ chức nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 18-10-2017 Download
2 989/KH-TDTTĐN Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá sự hài lòng của khách hàng năm học 2017-2018 17-10-2017 Download
3 990/TB-TDTTĐN Danh sách sinh viên tham gia thực tập tại Thái Lan 17-10-2017 Download
4 975/KH-TDTTĐN Kế hoạch thực tập khóa Đại học 8 (2014 - 2018) ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Quản lý TDTT 11-10-2017 Download
5 Tài liệu Hội nghị cán bộ công chức viên chức cấp đơn vị Download
6 977/TB-TDTTĐN Thông báo xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường 11-10-2017 Download
7 970QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Khoa học Quốc tế - kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 10-10-2017 Download
8 964/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng cao học khóa 5 (2017-2019) 05-10-2017 Download
9 963/TB-TDTTĐN Thông báo tuyển sinh cao học thể dục thể thao đợt 2 năm 2017 06-10-2017 Download
10 931/QĐ-TDTTĐN Quyết định hỗ trợ chi phí học tập 03-10-2017 Download
11 930/QĐ-TDTTĐN Quyết định miễn, giảm học phí 03-10-2017 Download
12 960/KH-TDTTĐN Kế hoạch đánh giá nội bộ 06-10-2017 Download
13 959/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng phản biện Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế - kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 06-10-2017 Download
14 957/QĐ-TDTTĐN Quyết định cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 05-10-2017 Download
15 956/QĐ-TDTTĐN Quyết định khen thưởng sinh viên năm học 2016 - 2017 05-10-2017 Download
16 953/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng 05-10-2017 Download
17 951/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 9/2017 05-10-2017 Download
18 943/TB-TDTTĐN Thông báo triển khai Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 05-10-2017 Download
19 944/TB-TDTTĐN Thông báo tổ chức báo cáo kết quả học tập của CB được cấp bằng tiến sĩ năm 2017 05-10-2017 Download
20 936/QĐ-TDTTĐN Quyết định trao học bổng khuyến học cho sinh viên 05-10-2017 Download