STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 607/TS-TDTTĐN Tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 21-06-2017 Download
2 84/ KH-TDTTTĐN Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo 14-02-2017 Download
3 600/Tb-TDTTĐN Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 16-06-2017 Download
4 594/QĐ-TDTTĐN Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015 - 2016 (lần 2) 13-06-2017 Download
5 63/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Ban giúp việc Hội đồng Tự đánh giá cơ sở đào tạo, Trường Đại học TDTT ĐN 07-02-2017 Download
6 62/QĐ-TDTTĐN Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo 07-02-2017 Download
7 591/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thảo chuyên đề 12-06-2017 Download
8 586/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề 08-06-2017 Download
9 595/TB-TDTTĐN Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi tốt nghiệp đại học đối với các khóa học theo niên chế 13-06-2017 Download
10 585/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa Đại học 7 hệ chính quy 08-06-2017 Download
11 583/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 5/2017 07-06-2017 Download
12 573/TB-TDTTĐN Thông báo đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 06-06-2017 Download
13 571/QĐ-TDTTĐN Quyết định điều động nhân sự tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 06-06-2017 Download
14 569/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức xét duyệt Đề cương Khóa luận tốt nghiệp khóa Đại học 8 05-06-2017 Download
15 567/T-TDTTĐN Thông báo chuẩn bị nội dung xem xét lãnh đạo về hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 02-06-2017 Download
16 564/TB-TDTTĐN Thông báo điều động cán bộ tham gia coi thi - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 01-06-2017 Download
17 561/QĐ-TDTTĐN Quyết định công nhận kết quả KLTN của sinh viên khóa Đại học 7 30-05-2017 Download
18 559/TB-TDTTĐN Thông báo viết bài đăng trên Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017 30-05-2017 Download
19 558/TB-TDTTĐN Thông báo dự tuyển Chương trình học bổng ITEC Ấn Độ năm 2017 - 2018 30-05-2017 Download
20 552/QĐ-TDTTĐN Qui định lệ phí tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 25-05-2017 Download