STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
61 771 Thông báo Về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017 21-08-2017 Download
62 756/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2016-2017 17-08-2017 Download
63 755/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2016-2017 17-08-2017 Download
64 750/TB-TDTTĐN Thông báo thực hiện báo cáo định kỳ việc viên soạn giáo trình, sách năm 2017 16-08-2017 Download
65 744/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng TCVN về xà lệch 14-08-2017 Download
66 740/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận bơi lội phổ thông 14-08-2017 Download
67 732/TB-TDTTĐN Thông báo Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 7/2017 11-08-2017 Download
68 731/KH-TDTTĐN Kế hoạch Đón tiếp tân sinh viên khóa Đại học 11 năm 2017 hệ chính quy 11-08-2017 Download
69 721/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc thu bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên năm học 2017 - 2018 10-08-2017 Download
70 718/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính 09-08-2017 Download
71 703/TB-TDTTĐN Về việc điều chỉnh phân công công tác trong Ban Giám Hiệu 07-08-2017 Download
72 689/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc qui định mức thu học phí đào tạo môn học GDQP&AN 31-07-2017 Download
73 644/KH-TDTTĐN Kế hoạch Về việc tuyển sinh Cao học TDTT khóa 5 (2017-2019) 17-07-2017 Download
74 71 - NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ 29-08-2017 Download
75 51 - NQ/ĐB Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ 05-07-2017 Download
76 14/KH-TDTTĐN Kế hoạch Tổ chức đón đoàn kiểm tra Hội đồng GDQPAN Quân khu 5 06-07-2017 Download
77 683/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi Cao học TDTT năm 2017 27-07-2017 Download
78 682/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tổ chức tuyển sinh Cao học TDTT khóa 5 năm 2017 27-07-2017 Download
79 677/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc cho sinh viên được học theo chế độ tích lũy học phần 27-07-2017 Download
80 651/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tổ chức tuyển sinh Cao học TDTT khóa 5 năm 2017 18-07-2017 Download