STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
61 1060/KH-TDTTĐN Kế hoạch đánh giá và phân loại công chức, viên chức và kê khai bổ sung lý lịch năm 2017 08-11-2017 Download
62 1056/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, khóa 7 (đợt 2 - 2017) 06-11-2017 Download
63 1051/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 10/2017 03-11-2017 Download
64 Điều lệ hội thao 2017 Download
65 981/KH-LT Kế hoạch Tổ chức Hội Thi - Hội diễn văn nghệ Chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20-11 và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường ( 13/12/1977 - 13/12/2017 ) 13-10-2017 Download
66 1031/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tuyển chọn "Ý tưởng NCKH" 30-10-2017 Download
67 1029/TB-TDTTĐN Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ xết tốt nghiệp đại học chính quy khóa 7, lần thứ 2 năm 2017 27-10-2017 Download
68 991/TB-TDTTĐN Thông báo về việc báo cáo tiến độ và thời gian dự kiến tổ chức nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 18-10-2017 Download
69 990/TB-TDTTĐN Thông báo Danh sách sinh viên tham gia thực tập tại Thái Lan 17-10-2017 Download
70 989/KH-TDTTĐN Kế hoạch Khảo sát ý kiến đánh giá sự hài lòng của khách hàng năm học 2017 - 2018 17-10-2017 Download
71 975/KH-TDTTĐN Kế hoạch Thực tập khóa học Đại học 8 ( 2014 - 2018 ) Ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Quản lý TDTT 11-10-2017 Download
72 970/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Khoa học Quốc tế - Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 10-10-2017 Download
73 964/KH-TDTTĐN Kế hoạch về việc tổ chức Lễ khai giảng cao học khóa 5 ( 2017-2019 ) 05-10-2017 Download
74 963/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tuyển sinh cao học thể dục thể thao đợt 2 năm 2017 06-10-2017 Download
75 962/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận trúng tuyển và gọi nhập học cao học khóa 5 ( 2017 - 2019 ) 06-10-2017 Download
76 960/KH-TDTTĐN Kế hoạch đánh giá nội bộ 06-10-2017 Download
77 959/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng phản biện kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế - Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 06-10-2017 Download
78 957/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 05-10-2017 Download
79 956/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm học 2016 - 2017 05-10-2017 Download
80 953/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng 05-10-2017 Download