STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
61 160/TB-TDTTĐN Thông báo về việc triệu tập cán bộ tham gia các nhóm chuyên trách tự đánh giá chất lượng giáo dục năm 2018 01-03-2018 Download
62 134/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 09-02-2018 Download
63 135/KH-TDTTĐN Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2018 22-02-2018 Download
64 120/KH-TDTTĐN Kế hoạch trực tăng cường SSCĐ Tết Nguyên đán năm 2018 09-02-2018 Download
65 111/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 01/2018 07-02-2018 Download
66 11-NQ/ĐU Nghị quyết về công tác tuyển sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục 05-02-2018 Download
67 109/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập ban tư vấn tuyển sinh năm 2018 02-02-2018
68 108/KH-TDTTĐN Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 02-02-2018
69 101/TB-TDTTĐN Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Stipendium Hungaricum 31-01-2018
70 100/TB-TDTTĐN Thông báo về việc đăng ký dự tuyển sau đại học năm 2018 31-01-2018
71 99/TB-TDTTĐN Thông báo về việc bổ sung phân công công tác quản lý trung tâm GDQPAN 31-01-2018
72 95/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc ngành TDTT lần thứ X - năm 2018 30-01-2018 Download
73 1076/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 07 (2013-2017) 14-11-2017
74 72/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập ban điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 22-01-2018 Download
75 89/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập tổ kiểm tra công tác dạy và học năm 2017-2018 29-01-2018 Download
76 85/TB-TDTTĐN Thông báo đấu thầu Ki ốt, Phòng tập Gym, Phòng tập Squash 26-01-2018 Download
77 84/TB-TDTTĐN Thông báo về việc rà soát, sửa đổi bổ sung văn bản quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 25-01-2018 Download
78 80/TB-TDTTĐN Thông báo xét duyệt tuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017-2018 (lần 1) 24-01-2018 Download
79 79/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức thẩm định và nghiệm thu giáo trình, sách tham khảo năm 2017 (đợt 1) 23-01-2018 Download
80 78/TB-TDTTĐN Thông báo về lịch nghỉ tết mậu tuất 2018 và triển khai một số công tác trong dịp tết 23-01-2018 Download