STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
121 1236/QĐ-TDTTĐN Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017 (lần 1) 15-12-2017 Download
122 1235/QĐ-TDTTĐN Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng đề tài NCKH cấp cơ sở (Bộ môn) năm học 2016-2017 (lần 1) 15-12-2017 Download
123 1226/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng 14-12-2017 Download
124 1215/TB-TDTTĐN Dự kiến danh sách CCVCLĐ có đủ thời gian xét nâng bậc lương, phụ cấp TNVK năm 2018 và xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 07-12-2017 Download
125 1189/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 11/2017 06-12-2017 Download
126 1219/TB-TDTTĐN Thông báo để xe máy và ô tô tại nhà trường trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường 07-12-2017 Download
127 1172/HD-TDTTĐN Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 01-12-2017 Download
128 85/HD-ĐU Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017 29-11-2017 Download
129 84-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 11/2017 29-11-2017 Download
130 1161/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh 29-11-2017
131 1160/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thịnh 29-11-2017
132 1159/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng 28-11-2017
133 1158/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Trần Thanh Tiến 29-11-2017
134 1157/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường 29-11-2017
135 1156/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm ông Lê Tiến Hùng 29-11-2017
136 1155/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh
137 1154/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hưng 29-11-2017
138 1149/NQ-TDTTĐN Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 28-11-2017 Download
139 1093/TB-TDTTĐN Thông báo về việc chuyển địa điểm nhà giữ xe Khu A 27-11-2017 Download
140 857/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập trường 11-09-2017 Download