STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
121 732/TB-TDTTĐN Thông báo Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 7/2017 11-08-2017 Download
122 731/KH-TDTTĐN Kế hoạch Đón tiếp tân sinh viên khóa Đại học 11 năm 2017 hệ chính quy 11-08-2017 Download
123 721/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc thu bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên năm học 2017 - 2018 10-08-2017 Download
124 718/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính 09-08-2017 Download
125 703/TB-TDTTĐN Về việc điều chỉnh phân công công tác trong Ban Giám Hiệu 07-08-2017 Download
126 689/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc qui định mức thu học phí đào tạo môn học GDQP&AN 31-07-2017 Download
127 644/KH-TDTTĐN Kế hoạch Về việc tuyển sinh Cao học TDTT khóa 5 (2017-2019) 17-07-2017 Download
128 71 - NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ 29-08-2017 Download
129 51 - NQ/ĐB Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ 05-07-2017 Download
130 14/KH-TDTTĐN Kế hoạch Tổ chức đón đoàn kiểm tra Hội đồng GDQPAN Quân khu 5 06-07-2017 Download
131 683/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi Cao học TDTT năm 2017 27-07-2017 Download
132 682/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tổ chức tuyển sinh Cao học TDTT khóa 5 năm 2017 27-07-2017 Download
133 677/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc cho sinh viên được học theo chế độ tích lũy học phần 27-07-2017 Download
134 651/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tổ chức tuyển sinh Cao học TDTT khóa 5 năm 2017 18-07-2017 Download
135 648/QĐ-TDTTĐN Quyết định Ban hành Quy định về công tác sử dụng và phục vụ Giáo trình. 18-07-2017 Download
136 647/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc cho phép triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018 17-07-2017 Download
137 644/KH-TDTTĐN Kế hoạch Về việc tuyển sinh Cao học TDTT khóa 5 (2017-2019) 17-07-2017 Download
138 641/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc cho phép triển khai Khóa luận tốt nghiệp khóa Đại học 8 12-07-2017 Download
139 638/TB-TDTTĐN Thông báo Kết quả xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 11-07-2017 Download
140 635/TB-TDTTĐN Thông báo Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 6/2017 07-07-2017 Download