Danh mục Loại Văn bản Văn bản Văn bản nội bộ
Kế hoạch đánh giá và phân loại công chức, viên chức và kê khai bổ sung lý lịch năm 2017

Mẫu kê khai tài sản-mẫu số 1 dành cho người mới bổ nhiệm: TẢI
Kế hoạch đánh giá và Các mẫu khác tải tại liên kết sau:

Download