Tuyển sinh 2017

Tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 [ Xem tiếp ]

Tin nội bộ

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC THAM GIA COI THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 – THI NĂNG KHIẾU TDTT [ Xem tiếp ]

Khoa học - Đào tạo

Xác nhận khối lượng hoạt động KH&CN (lần 2) năm học 2016-2017 [ Xem tiếp ]

Thông báo

TKB HỌC KỲ PHỤ CHÍNH THỨC NĂM 2016-2017 ( TH+LT) VÀ DANH SACH SV CHÍNH THỨC THAM GIA HỌC [ Xem tiếp ]

Tin trong ngành

BGH trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo đến các đơn vị, cá nhân tham gia đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia như sau: [ Xem tiếp ]

Thi đua - Hoạt động

Chiều ngày 07/6/2017, Chi bộ Quản lý đào tạo đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020... [ Xem tiếp ]

Thông tin Hội thảo

Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nhìn từ thực tiễn, định hướng tương lai hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng" [ Xem tiếp ]

Thông tin Học bổng

Các ứng viên độ tuổi 25-45, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và chưa tham dự bất kỳ chương trình học bổng nào của Chính phủ Ấn Độ. [ Xem tiếp ]

Mỗi tuần 01 cuốn sách

Để các huấn luyện viên, vận động viên và các bạn yêu thích môn bóng bàn có thêm tài liệu tham khảo, giúp cho công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tập luyện theo xu thế mới có hiệu quả, ... [ Xem tiếp ]