Trang tin Công khai chất lượng Năng lực đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học, năm học 2008 – 2009

TT

Nội dung

Khóa học/năm

Số sinh viên nhập học

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loại TN %

Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng

Tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

Ti lệ sinh viên chuyển tiếp lên thạc sĩ,TS

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại Khá

Đại học

1

Hệ chính quy

- K 41

- K 42

- K I

- K II

134

178

216

350

132

-

-

-

0

-

-

-

17,16

60,45


80%

0

2

Vừa làm vừa học

- K1

- HCKT 1

- HCKT 2

- HCKT GL 1

57

88

90

80
4

Đào tạo liên thông

- LT 1

137

0

0

0

0
Cao đẳng

1

Hệ chính quy

- CĐ 9

- CĐ 10

- CĐ 11

307

295

314

268

-

-

0

11,57

66,42


70%


2

Vừa làm vừa học


Trung cấp

1

Hệ chính quy

- K 12

74

-

-

-

-
2

Đào tạo liên thông


Sau đại học

1

Thạc sĩ

- K 18

35

-

-

-

-
a

Chương trình đại trà


b

Chương trình đào tạo trong nước có kết hợp với nước ngoài


2

Tiến sĩ


a

Chương trình đại trà