Trang tin Công khai chất lượng Cơ sở vật chất

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, ngành (chuyên ngành đào tạo...), năm học 2009 – 2010

(Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)

Tính đến tháng 10 năm 2009

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

I

Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụngII

Số cơ sở đào tạo

cơ sở

02

1

Cơ sở 01

ha

9,1

2

Cơ sở 02 (*)

ha

42,0

III

Diện tích xây dựng

m2

45.524

IV

Giảng đ­ường/phòng học

m2


1

Số phòng học

phòng

20

2

Diện tích

m2

3.100

V

Diện tích hội tr­ường

m2

390

VI

Phòng máy tính1

Diện tích

m2

220

2

Số máy tính sử dụng được

máy tính

150

3

Số máy tính nối mạng ADSL

máy tính

70

VII

Phòng học ngoại ngữ1

Số phòng học

phòng

01

2

Diện tích

m2

120

3

Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng

(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)

Thiết bị

20

VIII

Thư­ viện1

Diện tích

m2

300

2

Số đầu sách

quyển

1.016

IX

Phòng thí nghiệm1

Diện tích

m2

120

2

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng

(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)

thiết bị


X

Xư­ởng thực tập, thực hành1

Diện tích

m2


2

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng

(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)

thiết bị


XI

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý1

Số sinh viên ở trong KTX

sinh viên

500

2

Diện tích

m2

3.900

3

Số phòng

phòng

102

4

Diện tích bình quân/sinh viên

m2/sinh viên

7,8

XII

Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý

m2


XII

Diện tích nhà văn hóa

m2


XIII

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

4.800

XIV

Diện tích bể bơi

m2

2.612

XV

Diện tích sân vận động

m2

8.600


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: (*)

Nhà trường đang đầu tư xây dựng cơ sở 2 tại phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đảm bảo tiêu chuẩn của một Trường đại học.