Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
BẢN TIN KHOA HỌC - SỐ 14 – THÁNG 9/2013

1. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC QUAN VÀ THỰC HÀNH TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN III MÔN HỌC GDQP – AN CHO SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Nguyễn Trọng Anh - CN. Phạm Lê Huy (Khoa Giáo dục quốc phòng)

 

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIẢNG  VIÊN

Th.s Phan Anh Tuấn – Bộ môn Y sinh

                                                      

3. TỪ VẤN ĐỀ CÁN BỘ TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”  CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁN BỘ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Nguyễn Văn Vinh – Bộ môn LLCT

 

4. TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÃ HỘI HỌC TẬP

Ths. Hoàng Tú Anh - BM. Lý luận chính trị

 

5. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP VÀ NGHỀ NGHIỆP CHO SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG, TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU CHUYỂN GIAO THEO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Ths. Nguyễn Văn Long – BM. Điền kinh

 
6. 
LỰA CHỌN TEST ĐÁNH GIÁ TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUYÊN MÔN MÔN BÓNG NÉM

 Ths. Kiều Trung Kiên – BM. Bóng rổ - Bóng ném

 

7. LỰA CHỌN NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẬN ĐỘNG TRONG KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM VĐV CHẠY 1500M GIAI ĐOẠN CHUYÊN MÔN HÓA BAN ĐẦU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VĐV SỞ VH, TT & DL ĐÀ NẴNG

Ths. Nguyễn Thanh Tuấn - BM. Điền kinh