Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
NỘI SAN KHOA HỌC - QUÝ 1/2015

1. Tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nhảy cao trẻ Việt Nam

                                                                           TS. Trương Minh Hải

Khoa HLTT

                                                                              

2. Đề xuất một số giải pháp phát triển và mở rộng CLB TDTT tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng

                                                   CN. Nguyễn Văn Quý

Bộ môn Thể thao dưới nước

 

3. Huấn luyện thể lực trong bóng đá hiện đại

Ths. Huỳnh Việt Nam

Phòng QLKH&HTQT

 

4. Phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở một số quốc gia và đưa ra một số giải pháp tạm thời trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam

 TS. Trần Mạnh Hưng

Khoa QL TDTT

 

 

5. Một số biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm kỷ luật của sinh viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

CN. Hồ Sĩ Dũng

Bộ môn Lý luận chính trị

 

6. Những vấn đề lý luận về thư viện

ThS. Nguyễn Thị Hùng

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

7. Thích ứng với trạng thái thay đổi múi giờ

Ths. Nguyễn Hùng Vương

Khoa Y sinh

 

8. Nghiên cứu về  sự phát triển câu lạc bộ cờ vua ở các cấp học

                    Ths. Đồng Thị Hương - TS. Trần Mạnh Hưng

Bộ môn Thể Dục - Cờ Vua

 

9. Cơ sở pháp lý khẳng định Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam

Ths. Hoàng Tú Anh

Bộ môn Lý luận chính trị

 

10. Ứng dụng tính đối kháng võ cổ truyền Việt Nam vào việc huấn luyện cho đội tuyển trẻ Wushu- Sanshou tại trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng (môn võ thuật Trung Quốc)

                                 Ths. Đỗ Thế Hồng- Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

                      CN. Phạm Quốc Anh-Trung tâm HLTTQG ĐN