Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
NỘI SAN KHOA HỌC - QUÝ 4/2015

MỤC LỤC

 

 

Lời giới thiệu

 

TT

PHẦN I: BÀN LUẬN KHOA HỌC

Trang

   1.

Lựa chọn test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Bóng đá trẻ lứa tuổi 16-17

                                                  ThS. Võ Văn Quyết - Bộ môn Bóng đá

1

2.

Chiến thut và các bài tp chiến thut nhm nâng cao thành tích thi đu đơn cho nam sinh viên chuyên ngành qun vt ti Trưng Đại học TDTT Đà Nng

 ThS. Lê Mậu Quốc - ThS. Nguyễn Tuấn Huy

Bộ môn cầu lông – Quần vợt     

8

3.

Nghiên cu la chn bài tp nhm phát trin th lực chuyên môn cho nVĐV bóng chuyn bãi biển tr trung tâm HLTT Quc Gia Đà Nng la tui 16 – 18.

CN. Nguyễn Thị Thu Hồng - Khoa Huấn luyện thể thao

14

4.

Ứng dng các bài tp phát trin tc đ cho nam sinh viên chuyên ngành qun vt năm th hai Trưng Đại học TDTT Đà Nng

Đặng Bùi Thanh Tuấn- Khoa Huấn luyện thể thao

24

5.

La chn các test sư phm trong tuyn chn nam vận động viên Teakwon-do tr la tui 12-14.

Dương Quang Trường – Bộ môn TD – CV,

Phan Thanh Long – Bộ môn Võ

32

6.

Nghiên cu t l gia các phương pháp dy bơi cho sinh viên ph tu ti Trưng Đại học TDTT Đà Nng.

                          Ths. Nguyễn Văn Quý - Bộ môn Thể thao dưới nước

                      CN. Dương Quang Trường - Bộ môn Thể dục, cờ vua

38

7.

Nghiên cu thực trng v h thng d liu hình nh k thut các kiu bơi ti Trưng Đại học TDTT Đà Nng

                              ThS. Nguyễn Văn Quý – CN. Nguyễn Thị Hới

Bộ môn Thể thao dưới nước

44

8.

Mt s tr ngi tâm lý ca sinh viên năm cui Trưng Đi học TDTT Đà Nng

 ThS. Phùng Thị Cúc – Khoa GDTC

50

 

TT

 

PHẦN II: THÔNG TIN KHOA HỌC

 

Trang

 

 

 

9.

Mt s kinh nghim khi hưng dn sinh viên nghiên cu khoa hc

ThS. Lưu Hoàng Long – ThS. Nguyễn Văn Hiếu

Bộ môn Bóng bàn

55

10.

Thúc đy nghiên cu khoa hc trong đi ngũ cán b, ging viên tr - vn đ cp thiết

ThS. Bùi Thị Nhã Phương - Khoa Ngoại ngữ - Tin học

60

11.

Mt s gii pháp đt phá đ trin khai chiến lưc phát trin th dc, th thao tỉnh Lâm Đng đến 2020

                             TS. Lê Tấn Đạt, Khoa Tại chức - Sau đại học

64

12.

Mt s phương pháp giảng dạy môn hc Giáo dc quc phòng an ninh vn dng trong thc tin Khoa Giáo dc quc phòng

                          CN. Dương Quang Trường, CN. Đường Thị Hương

                                                                          Bộ môn Thể dục – Cờ vua

71

13.

Dinh dưỡng bữa ăn cho vận động viên bơi lội

Nguyễn Thị Hới – Bộ môn Thể thao dưới nước

78

14.

Thun li và khó khăn trong hot đng nghiên cu khoa hc ca sinh viên

ThS.Lưu Hoàng Long – ThS. Nguyễn Văn Hiếu

                                                                                  Bộ môn Bóng bàn

83

15.

Thc trng và gii pháp nhm đy mnh hot đng nghiên cu khoa hc tại b môn bóng bàn Trưng Đi hc TDTT Đà Nng

ThS. Hoàng Thanh Thúy – ThS. Nguyễn Văn Hiếu

                                                                                 Bộ môn Bóng bàn

 

91