Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
Nội san khoa học - Quý 4/2016

 

 

Lời giới thiệu

 

 

TT

 

PHẦN I: BÀN LUẬN KHOA HỌC

 

Trang

   1.

TỐI ƯU HÓA NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRƯỚC CƠ HỘI “DÂN SỐ VÀNG” VÀ ĐÓN ĐẦU HÓA GIẢI THÁCH THỨC “GIÀ HÓA” DÂN SỐ BẰNG THỂ DỤC THỂ THAO (Phần 1)

Lê Đức Chương, Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Tùng, Viện KHCN TDTT

Nguyễn Thị Hùng, Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

1

2.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA BỘ MÔN BÓNG BÀN TIẾP CẬN TRÊN QUAN ĐIỂM NGƯỜI HỌC

                           Ths. Nguyễn Văn Hiếu - Bộ môn Bóng bàn

 

8

3.

CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN, VĐV CÁC MÔN THỂ THAO

Ths. Phan Nam Thái - Bộ môn Bóng bàn

 

14

4.

KIỂM SOÁT THỪA CÂN, BÉO PHÌ BẰNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THƯỜNG XUYÊN

            TS. Phạm Quang Khánh –Ths. Nguyễn Hữu Đạt

Bộ môn Cầu lông – Quần vợt

 

18

 


PHẦN II: THÔNG TIN KHOA HỌC

 

5.

TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN NĂNG KHIẾU BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN NỮ LỨA TUỔI 12-13 CHO TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thị Thu Hồng- Khoa HLTT

 

24

6.

THỰC TRẠNG THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẦN VỢT NĂM 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

                                                            Nguyễn Thanh Long - Bùi Đăng Toản

                                                                                    Khoa Giáo dục thể chất

31

7.

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TEST ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH TỐC ĐỘ NAM VẬN ĐỘNG VIÊN TÁN THỦ LỨA TUỔI 15-16

                                               NCS: Đỗ Thế Hồng, Khoa HLTT                   

                                               HLV: Phạm Quốc Anh

36

8.

ĐỘT TỬ VÀ THỂ THAO

Nguyễn Thị Hới - Bộ môn Thể thao dưới nước

41

 


PHẦN III: THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

 

9.

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ TẬP LUYỆN, TRANG PHỤC TDTT ĐÁP ỨNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TDTT

Ths. Mai Thị Thúy

                                                   Khoa Giáo dục thể chất

 

47

10.

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN “VĂN HÓA ĐỌC” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Vũ Thùy Dương 

Bộ môn Lý luận chính trị

 

51

11.

SINH VIÊN VÀ PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                    Ths. Phan Thị Bích Ngọc

Khoa Quản lý TDTT

 

57

12.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TDTT

Ths. Nguyễn Thị Hồng Mến

Khoa Ngoại ngữ - Tin học

 

62

13.

 

BÀN LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ “DẪN VÀ THEO” TRONG KHIÊU VŨ

            Ths. Hồ Thị Thắm

   Bộ môn Thể thao giải trí

 

67

14.

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN TẠI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

                                        Ths. Nguyễn Văn Hiếu - Bộ môn Bóng bàn

72

15.

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Nguyễn Thị Thảo

Bộ môn Lý luận chính trị

 

81

16.

GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG TRƯỚC ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Ths. Hoàng Tú Anh

Bộ môn Lý luận chính trị

 

87

17.

ĐỘNG CƠ VÀ CHIẾN LƯỢC HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Nga

Khoa Ngoại ngữ - Tin học

94