Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
Nội san khoa học - Quý 1/2017

 

 

 

 

 

TT

 

PHẦN I: BÀN LUẬN KHOA HỌC

 

Trang

   1.

TỐI ƯU HÓA NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRƯỚC CƠ HỘI “DÂN SỐ VÀNG” VÀ ĐÓN ĐẦU HÓA GIẢI THÁCH THỨC “GIÀ HÓA” DÂN SỐ BẰNG THỂ DỤC THỂ THAO (Phần 2)

PGS.TS Lê Đức Chương, Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện KHCN TDTT

Ths. Nguyễn Thị Hùng, Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

1

2.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA MIẾNG CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG GIẬT – BẠT TRONG MÔN BÓNG BÀN

                                                                                    Ths. Phan Nam Thái

Bộ môn Bóng bàn

 

9

3.

MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN HỌC GDQP-AN CHO SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ SỐ 123/2015/TTLT TẠI TRUNG TÂM GDQP&AN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Hồ Sỹ Dũng –  Trung tâm GDQP-AN

 

13

4.

NGHIÊN CỨU VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CÂU LẠC BỘ CỜ VUA Ở CÁC CẤP HỌC

                                                                              Ths. Đồng Thị Hương

                                                                        Bộ môn Thể Dục - Cờ Vua

 

18

5.

MỞ RỘNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ LÀ NHU CẦU TỰ THÂN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO NƯỚC TA

Ths. Mai Thị Thúy

Khoa Giáo dục thể chất

 

 

21

 

PHẦN II: THÔNG TIN KHOA HỌC

 

6.

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC MÔN NGUYÊN LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Ths. Nguyễn Thị Thảo

Bộ môn Lý luận chính trị

 

26

7.

CHÚ TRỌNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

Ths. Hoàng Tú Anh

 Bộ môn Lý luận chính trị

 

32

8.

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Ths. Lê Thị Tâm

Khoa Ngoại ngữ-Tin học

 

37

9.

ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ths. Phùng Thị Cúc

 Khoa GDTC

 

44

10.

NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN CẦN BIẾT KHI THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ths. Nguyễn Văn Hiếu

Bộ môn Bóng bàn

 

50

11.

BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO “TƯ DUY PHÊ PHÁN” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

Ths. Vũ Thùy Dương

Bộ môn Lý luận chính trị

 

53

12.

BÀN VỀ VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING TRONG GIÁO DỤC

                                                                                                                                                                  Ths. Nguyễn Văn Hiếu

Bộ môn Bóng bàn

 

59