Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
Thông báo SV toàn trường về kế hoạch thực hiện từ ngày 11/02/2019 ( sau tết)+TKB tuần 21-31

Thông báo SV toàn trường về kế hoạch thực hiện từ ngày 11/02/2019 ( sau tết): Xem tại đây
TKB tuần 21-31: Xem tại đây

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN, TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, CNTT CƠ BẢN

Ngày khai giảng dự kiến: 05/03/2019

Phòng học TIẾNG ANH: Phòng C103 Khu giảng đường, Giờ học: 15h15
        Phòng học CNTT cơ bản: P A201 Khu giảng đường, Giờ học: (Thông báo TKB sau)

Các học viên đăng ký và nộp học phí tại: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin Học

Liên hệ: 0122.345.9131 (cô Hoài Giang)