Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB tuần 40, tuần 41 và tuần 42 ( từ ngày 06-25/5/2019)

TKB tuần 40, tuần 41 và tuần 42 ( từ ngày 06-25/5/2019)

TKB tuần 40: Xem tại đây

Tuần 41: Xem tại đây

Tuần 42: Tuan42moi

Phòng công tác HSSV thông báo cho các em sinh viên khóa đại học 7, 8, 9 chưa làm hồ sơ ra trường đến phòng công tác HSSV để làm hồ sơ.