Bài viết Tin tức hoạt động
Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng tổ chức Tập huấn: Xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

       Ngày 06/01/2020, Trường Đại học thể dục thể thao tổ chức Tập huấn: Xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Kèm theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng).

        

       Thành phẩn tham dự buổi tập huấn có PGS.TS Phan Thanh Hài - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá; TS Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Hội đồng Trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường; Trưởng phó các đơn vị; Toàn thể cán bộ giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Nhà trường.

PGS.TS Phan Thanh Hài - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

      Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, PGS.TS Phan Thanh Hài - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh công tác đảm bảo chất lượng là một trong những công tác được Nhà trường đặc biệt quan tâm và sẽ đầu tư những nguồn lực tốt nhất để có thể củng cố hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, đưa công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường dần từng bước đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn mới, đáp ứng tôn chỉ của Nhà trường là “Chất lượng đào tạo là yếu tố cốt lõi để tồn tại và phát triển”. Trong quá trình học tập, triển khai, nếu gặp vướng mắc, khó khăn cần phản ánh với thư ký, trưởng nhóm phụ trách để khắc phục ngay những vướng mắc đó. Công tác đảm bảo chất lượng không thể hoàn thành trong ngắn hạn mà đây là một nhiệm vụ có tính liên tục vì vậy các đơn vị chức năng, các cá nhân phải luôn nỗ lực đưa công tác này vào hoạt động quản lý của trường, góp phần duy trì được thế mạnh, năng lực cạnh tranh của trường như nhiều năm qua.

     Công tác Đảm bảo chất lượng hiện nay đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, mọi hoạt động giáo dục trong Nhà trường được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục.

TS Nguyễn Sinh Thành - phó Trường phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tại buổi tập huấn

TS Võ Văn Vủ - phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại buổi tập huấn

    Thông qua khóa tập huấn này, các đ/c tham dự tập huấn sẽ được báo cáo viên giới thiệu, phân tích chi tiết Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo (CTĐT) theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; hướng dẫn về kỹ thuật, những kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT để triển khai thực hiện công tác tự đánh giá CTĐT tại đơn vị mình.

    Tự đánh giá chương trình đào tạo là một khâu quan trọng trong việc ĐBCL CTĐT của cơ sở giáo dục, giúp cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện Chương trình đào tạo tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của Chương trình đào tạo, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, thể hiện tính dân chủ, tính tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu xã hội, phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tự đánh giá Chương trình đào tạo là điều kiện cần thiết để cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng Chương trình đào tạo với một tổ chức kiểm định chất lượng./.

Tin, ảnh; Phòng Công tác học sinh, sinh viên.