DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 [ Xem tiếp ]

TKB HỌC KỲ PHỤ CỦA CÁC KHÓA NĂM HỌC 2017-2018 TỪ TUẦN 42 TRỞ ĐI ( từ ngày 21/5/2018 trở đi) [ Xem tiếp ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 DÀNH CHO SV KHÓA ĐH9 THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “ẤN TƯỢNG HỘI AN” [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 42 (từ ngày 21-27/5/2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 40-43( từ ngày 07/5-02/6/2018): Xem tai đây

TKB học kỳ phụ Từ tuần 40 trở đi: Xem... [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 39: Xem tại đây

TKB học kỳ phụ từ tuần 39 trở đi : Xem tại đây [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 38: Xem tại đây
TKB học kỳ phụ: Xem tại đây [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 37( 16-22/4/2018): Xem
Kế hoạch thi : Xem [ Xem tiếp ]