TKB học lại học kỳ phụ ( chính thức) các học phần lý thuyết [ Xem tiếp ]

TKB HỌC KỲ PHỤ CHÍNH THỨC NĂM 2016-2017 ( TH+LT) VÀ DANH SACH SV CHÍNH THỨC THAM GIA HỌC [ Xem tiếp ]

TKB tuần 45 (từ ngày 12-18/6/2017) [ Xem tiếp ]

Hiện tại Phòng Đào tạo đã lên thời khóa biểu cho học kỳ phụ và toàn bộ danh sách sinh viên đăng ký theo đơn đã nộp (có danh sách kèm theo) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 44 (từ ngày 05-11/6/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB Tuần 43 (từ ngày 29/5-04/6/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 42 (từ ngày 22-28/5/2017) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 41 (từ ngày 15 - 21/5/2017) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh Tuần 40 (ngày 08-14/5/2017) [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 39 (từ ngày 01-07/5/2017) [ Xem tiếp ]