THÔNG BÁOVề việc biên chế sinh viên khóa đại học 13 (niên khóa 2019 - 2023)    Phòng Công tác HSSV thông báo danh sách biên chế chính thức sinh viên khóa đại học 13 niên... [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu tuần 09 khóa đh13 [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu điều chỉnh tuần 09 (từ ngày 30/9-06/10/2019) [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN, TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, CNTT CƠ BẢN VÀ THU HỒ SƠ THI
CẤP CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Ngày khai giảng dự kiến: 16/10/2019

Ngày thi dự kiến:... [ Xem tiếp ]