TKB điều chỉnh tuần 14(05-11/11/2018) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 13+ TKB học lại từ tuần 13 ( từ ngày 29/11 trở đi) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 12+ kế hoạch thi học phần HK1+TKB học lại khóa 8 từ tuần 12( từ ngày 22/10 trở đi) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 11-15 ( từ ngày 15/10-18/11/2018) và TKB khóa ĐH8 Học lại [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB Tuần 9( từ ngày 01-07/10/2018) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 7( từ ngày 17-22/9/2018) [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB Tuần 6 ( từ ngày 10-16/9/2018) [ Xem tiếp ]

TKB khóa ĐH 12 từ tuần 5 đến tuần 10 ( từ ngày 03/9/-14/10/2018) và thông báo nghỉ lễ 02/9 [ Xem tiếp ]

TKB khóa ĐH12 tuần 4 ( từ ngày 27/8-01/9/2018) [ Xem tiếp ]

TKB từ tuần 3 đến tuần 10 (từ ngày 20/8 đến 14/10 năm 2018) [ Xem tiếp ]