TKB điều chỉnh tuần 38: Xem tại đây
TKB học kỳ phụ: Xem tại đây [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 37( 16-22/4/2018): Xem
Kế hoạch thi : Xem [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 35: Download
TKB khóa ĐH8  ( từ ngày 02-08/4/2018): Download [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 34: Download
TKB học lại khóa ĐH7 Từ tuần 34: Download [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu tuần 30 ( Từ ngày 26/02-04/3/2018 ) [ Xem tiếp ]