TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT... [ Xem tiếp ]

danh sách chưa xác nhận thông tin in bằng đại học 08 [ Xem tiếp ]

danh sách sv dh 8 đủ điều kiện đi thực tập [ Xem tiếp ]

- Yêu cầu thanh toán để được nhận bằng tốt nghiệp.

 - Thanh toán tại Trung tâm Thông tin Thư viện.

  1. Đỗ Tiến Linh-7/2
  2. Nguyễn Văn Vĩnh-7/4
  3. Nguyễn Văn Tưởng-7/4
  4. Alăng Vuốt-7/4
  5. Phạm Thanh... [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên đăng ký môn học kỳ 2 năm học (2017-2018): Download [ Xem tiếp ]

Quyết định cử sinh viên tham gia chương trình " Ấn tượng Hội An" [ Xem tiếp ]

Quyết định ban hành Quy định thực tập cuối khóa bậc đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên bồi dưỡng thực tập chia theo khối [ Xem tiếp ]

Yêu cầu thanh toán để được nhận bằng tốt nghiệp [ Xem tiếp ]