Tổ chức học lại cho sinh viên theo học chế tín chỉ [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả NCKH cho sinh viên khóa Đại học 8 [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập [ Xem tiếp ]

Quyết định cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2016 -2017 [ Xem tiếp ]

Điểm thực tập Sư phạm khóa Đại học 7 [ Xem tiếp ]

Sinh viên đọc kỹ họ và tên, mã số sinh viên, kết quả học tập, rèn luyện của mình. Nếu SV bị thiếu điểm, sai sót, yêu cầu phản ánh về phòng Công tác sinh viên hạn cuối đến 8h30 ngày 13/4/2017. [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên học lại của khóa ĐH5, ĐH6 và ĐHLT7 [ Xem tiếp ]

Yêu cầu sinh viên khóa Đại học 7 thanh toán tài liệu cho Thư viện trước ngày 15/4/2017 để được xét học bổng. Sinh viên Đại học 7 được trả sách tất cả các ngày trong tuần. [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ Đại học liên thông chính quy khóa 07 [ Xem tiếp ]

Ban lãnh đạo nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức nghiệm thu kết quả NCKH cho sinh viên khóa ĐH8 và chấm LVTN cho sinh viên khóa ĐH7 [ Xem tiếp ]