Danh sách sinh viên học lại của khóa ĐH5, ĐH6 và ĐHLT7 [ Xem tiếp ]

Yêu cầu sinh viên khóa Đại học 7 thanh toán tài liệu cho Thư viện trước ngày 15/4/2017 để được xét học bổng. Sinh viên Đại học 7 được trả sách tất cả các ngày trong tuần. [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ Đại học liên thông chính quy khóa 07 [ Xem tiếp ]

Ban lãnh đạo nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức nghiệm thu kết quả NCKH cho sinh viên khóa ĐH8 và chấm LVTN cho sinh viên khóa ĐH7 [ Xem tiếp ]

Khoa Tại chức – Sau đại học thông báo những sinh viên tham gia học lớp Nghiệp vụ Sư phạm năm 2016 – 2017 tiếp tục học những môn chưa học [ Xem tiếp ]

Kết quả xét tốt nghiệp Liên thông 7 [ Xem tiếp ]

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH của sinh viên [ Xem tiếp ]

Đề nghị sinh viên khóa Liên thông 7 còn nợ sách Thư viện liên hệ Phòng tài vụ đền sách để được xét tốt nghiệp. [ Xem tiếp ]

Điểm rèn luyện sinh viên Đại học các khóa 7,8,9,10 [ Xem tiếp ]

Nội quy phòng học (20-04-2016)

Nội quy phòng học [ Xem tiếp ]