LỊCH HỌC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐỢT CUỐI (ĐẠI HỌC 9) LỚP TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA VÀ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN [ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thông báo chiêu sinh [ Xem tiếp ]

Thông báo phát chứng nhận B1, chứng nhận sát hạch năng lực Tiếng Anh sinh viên (Kỳ thi ngày 5 và 12/5/2018) [ Xem tiếp ]

Thông báo phát chứng chỉ Ngoại ngữ, Ứng dụng CNTT cơ bản (Kỳ thi ngày 5 và 12/5/2018) [ Xem tiếp ]

Ngày thi: Tiếng Anh B: 5/5/2018

CNTT cơ bản: 12/5/2018

MÔN

Lịch học

Thời... [ Xem tiếp ]

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

ÔN TẬP NỘI DUNG THỰC HÀNH  (Thời gian làm bài: 90 phút)

Xem tiếp ]

(Kỳ thi: ngày 20/01/2018)

Các thí sinh đến văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học nhận chứng chỉ. Khi đi mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên.

Ngày phát thẻ: Thứ 2 đến thứ... [ Xem tiếp ]

GV: Phan Thị Ngà: 0905.855.496

Nguyễn Thị Hải Vy: 0996.997.363

 

Lớp ôn 1

TT buổi... [ Xem tiếp ]