Kết quả thi và cấp Chứng chỉ quốc gia kỳ thi Tiếng Anh khóa ngày 15/4/2017 [ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học quyết định công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ quốc gia kỳ thi Tin học, Tiếng Anh khóa thi ngày 15/10/2016 như sau: [ Xem tiếp ]

SV nào có nhu cầu thi chứng chỉ Tiếng Anh B liên hệ VP Trung tâm đăng ký. [ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo khai giảng các khóa học sau và phát chứng chỉ kỳ thi ngày 07/5/2016: [ Xem tiếp ]

Bảng điểm thi chứng chỉ Tin học và Anh văn trình độ B - Khóa thi ngày 07/5/2016 như sau: [ Xem tiếp ]

Công nhận Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cấp độ B1 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học TDTT ĐN [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học (khóa ngày 17/01/2016) [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG NGÀY 02 - 03/11/2015

[ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo bảng điểm kỳ kiểm tra chứng chỉ Tin học ứng dụng khóa 21/6/2015 [ Xem tiếp ]