Ngày thi: Tiếng Anh B: 5/5/2018

CNTT cơ bản: 12/5/2018

MÔN

Lịch học

Thời... [ Xem tiếp ]

lịch ôn thi cấp chứng chỉ cntt cơ bản [ Xem tiếp ]

thông báo thu hồ sơ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học [ Xem tiếp ]

thông báo phát chứng chỉ tiếng anh b, cntt cơ bản [ Xem tiếp ]

lịch ôn tập chuẩn cntt cơ bản, lịch ôn thi tiếng anh b đợt 1/2018 [ Xem tiếp ]

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

 

LỊCH ÔN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B VÀ CHỪNG CHỈ CNTT CƠ BẢN

(NGÀY THI: 20/01/2018)

Xem tiếp ]

Kết quả thi và cấp Chứng chỉ quốc gia kỳ thi Tiếng Anh khóa ngày 15/4/2017 [ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học quyết định công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ quốc gia kỳ thi Tin học, Tiếng Anh khóa thi ngày 15/10/2016 như sau: [ Xem tiếp ]

SV nào có nhu cầu thi chứng chỉ Tiếng Anh B liên hệ VP Trung tâm đăng ký. [ Xem tiếp ]