Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo khai giảng các khóa học sau và phát chứng chỉ kỳ thi ngày 07/5/2016: [ Xem tiếp ]

Bảng điểm thi chứng chỉ Tin học và Anh văn trình độ B - Khóa thi ngày 07/5/2016 như sau: [ Xem tiếp ]

Công nhận Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cấp độ B1 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học TDTT ĐN [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học (khóa ngày 17/01/2016) [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG NGÀY 02 - 03/11/2015

[ Xem tiếp ]

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo bảng điểm kỳ kiểm tra chứng chỉ Tin học ứng dụng khóa 21/6/2015 [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO MỚI (27-02-2014)

Các thông báo mới nhất của Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học trường Đại học TDTT Đà Nẵng [ Xem tiếp ]

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ các khóa: [ Xem tiếp ]