DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA HỌC LẠI HÈ 2018 ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GDQPAN [ Xem tiếp ]

KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CHUYỂN TIẾP NĂM HỌC CÁC KHÓA ĐẠI HỌC 9, 10, 11 (TÍNH ĐẾN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017 - 2018) " [ Xem tiếp ]

Điểm học lại các khóa kỳ 2 năm 2017-2018 Khoa giáo dục thể chất [ Xem tiếp ]

Khoa GDTC thông báo điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2017 -2018 [ Xem tiếp ]

Đại học 8: Xem tại đây

Đại học 9: Xem tại đây

Đại học 10: Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 – 2018 [ Xem tiếp ]

- Khóa đại học 8 :
   + khoa giáo dục thể chất: xem
   + Khoa Quản lý:Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018 [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm các khóa Đại học 7, 8, 9, 10 để xét học vụ học kỳ 2 (2016-2017) [ Xem tiếp ]