ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 [ Xem tiếp ]

danh sách sinh viên khóa học lại hè 2018 đủ điều kiện cấp chứng chỉ gdqpan [ Xem tiếp ]

kết quả dự kiến xét chuyển tiếp năm học các khóa đại học 9, 10, 11 (tính đến học kỳ 2 - năm học 2017 - 2018) " [ Xem tiếp ]

Điểm học lại các khóa kỳ 2 năm 2017-2018 Khoa giáo dục thể chất [ Xem tiếp ]

Khoa GDTC thông báo điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2017 -2018 [ Xem tiếp ]

Đại học 8: Xem tại đây

Đại học 9: Xem tại đây

Đại học 10: Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 – 2018 [ Xem tiếp ]

- Khóa đại học 8 :
   + khoa giáo dục thể chất: xem
   + Khoa Quản lý:Xem tiếp ]

điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ i – năm học 2017 – 2018 [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 [ Xem tiếp ]