Lịch công tác tuần - Từ ngày 13-05-2019 đến 19-05-2019

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
13-05-2019
08:30 Họp Ban coi thi tuyển sinh 2019 Đ/c Hòa Phòng ĐT,QLKH&HTQT Phòng họp số 1 Theo QĐ 451/QĐ-TDTTĐN ngày 02/5/2019
14:00 Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng năm 2019 Đ/c Hài Phòng ĐT,QLKH&HTQT Hội trường số 2 Toàn thể giảng viên, kể cả kiêm dạy và sinh viên (theo danh sách của các khoa).
Thứ Ba
14-05-2019
08:30 Họp bàn phương án tài chính đối với hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn và liên kết đào tạo Đ/c Hài Phòng ĐT,QLKH&HTQT Phòng họp số 1 Đ/c Đ.Dũng, Trà Lý, Manh Thắng, Ngọc Quang, Kim Loan
Thứ Tư
15-05-2019
07:30 Chấm KLTN khóa Đại học 9 Chủ tịch Hội đồng Bộ phận QLKH&HTQT Hội trường số 2, Chuyên đề, Phòng học A203 A204, B201, B202, C202 Thành viên Hội đồng, sinh viên và giáo viên hướng dẫn
10:00 Làm việc với đoàn cán bộ và sinh viên Trường Đại học Burapha - Thái Lan Đ/c Vũ Bộ phận QLKH&HTQT Phòng họp số 1 Đ/c Thắng, Việt Nam, Loan, Minh Tuấn
15:00 Báo cáo chuyên đề của giảng viên Trường Đại học Burapha - Thái Lan (nội dung: Chương trình đào tạo) Đ/c Vũ Bộ phận QLKH&HTQT Hội trường số 2 CBVC Phòng ĐT,QLKH; toàn thể CBGV của các khoa trực thuộc trường
Thứ Năm
16-05-2019
07:00 . .
Thứ Sáu
17-05-2019
07:00 . .
07:30 Giao ban lãnh đạo Đ/c Hài . Phòng họp số 1 BGH
07:30 Xét duyệt Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2019-2020 Chủ tịch Hội đồng Bộ phận QLKH&HTQT Phòng họp số 1, Phòng chuyên đề Theo QĐ (chờ quyết định)
Thứ Bảy
18-05-2019
Chủ Nhật
19-05-2019

Ghi chú:
  • - Ngày 14/5 (thứ 3) 14h00: Kiểm tra công tác quản lý Đào tạo Trung tâm GDQPAN tại Văn phòng Trung tâm GDQPAN; 14h00: Kiểm tra công tác quản lý Đào tạo Khoa GDTC tại Văn phòng Khoa;
  • - Ngày 15/5 (thứ 4) 07h00: Kiểm tra công tác quản lý Đào tạo Khoa QLTDTT (Bộ môn Khoa học QLTDTT) tại Văn phòng Khoa;
  • - Ngày 15/5 (thứ 4) 13h30: Kiểm tra công tác quản lý Đào tạo Khoa QLTDTT (Bộ môn Lý luận chuyên ngành TTGT) tại Văn phòng Khoa; 13h30: Kiểm tra công tác quản lý Đào tạo Khoa HLTT tại Văn phòng Khoa;
  • - Ngày 16/5 (thứ 5) 07h00: Kiểm tra công tác quản lý Đào tạo Khoa Kiến thức cơ bản tại Văn phòng Khoa; 14h00: Kiểm tra công tác quản lý Đào tạo Khoa Y sinh tại Văn phòng Khoa;
  • - Ngày 16/5 (thứ 5) 07h00: Kiểm tra công tác quản lý Đào tạo Khoa Kiến thức Kỹ năng cơ sở ngành (Bộ môn: ĐK, BL, BC, BR, BN) tại Văn phòng Khoa; 14h30: Họp nhóm nghiên cứu đề tài nguồn nhân lực tại Viện
  • - Ngày 16/5 (thứ 5) 14h00: Kiểm tra công tác quản lý Đào tạo Khoa Kiến thức Kỹ năng cơ sở ngành (Bộ môn: BĐ-ĐC, CL-QV, TD, Võ) tại Văn phòng Khoa;
  • - Ngày 15/5 (thứ 4) 08h00: Họp Chi bộ Khoa KTCB và Y sinh tại VP Khoa.
  • - Ngày 16/5 ( thứ 5) 15h30: Họp chi bộ phòng HCTH tại phòng HCTH.
  • - Ngày 15/5 (thứ 4) 14h30: Họp tổ chuyên trách kiểm định chất lượng (Nhóm số 7), địa điểm: Viện KHCNTDTT, Thành phần: Thanh Tùng, Thái Bền, Quang Khánh, Tuấn Anh (HL), Nguyễn Văn Quốc Dũng.
  • - Ngày 14/5 (thứ 3) 15h00: Họp Chi bộ Khoa HLTTT tại văn phòng Khoa;