Lịch công tác tuần - Từ ngày 18-02-2019 đến 24-02-2019

THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ Hai
18-02-2019
06:30 Chào cờ Đ/c Hòa P. CTHSSV Sân trường Toàn thể CVHT, SV
Thứ Ba
19-02-2019
08:30 Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm GDQPAN Đ/c Hài Đ/c Trọng Anh Cơ sở 2 Đ/c Trọng Anh, Sỹ Dũng, Đình Dũng, Lý, Nhân, Chính
14:30 Họp Ban sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Đ/c Hài Ban thường trực Phòng họp số 1 Theo QĐ số 144/QĐ-TDTT ĐN, ngày 18/2/2019
Thứ Tư
20-02-2019
08:00 Họp Hội đồng KH&ĐT Đ/c Hài BP. Đào tạo Phòng họp số 1 Theo QĐ số 142/QĐ-TDTT ĐN, ngày 18/2/2019.
14:00 PHT Trần Duy Hòa làm việc với Khoa QLTDTT Đ/c Hòa Đ/c Hưng Phòng họp số 1 Toàn thể CBGV Khoa QLTDTT
15:00 Hiệu trưởng làm việc với Khoa Giáo dục Thể chất Đ/c Hài Đ/c Long VP Khoa GDTC Toàn thể CBGV Khoa GDTC+ Mạnh Thắng
15:30 PHT Trần Duy Hòa làm việc với Khoa Huấn luyện Đ/c Hòa Đ/c Tuấn Anh VP Khoa Huấn luyện Toàn thể CBGV Khoa huấn luyện
Thứ Năm
21-02-2019
08:30 Hiệu trưởng làm việc với Phòng HCTH Đ/c Hài Đ/c Dũng Phòng họp số 1 Trưởng phòng, KT trưởng, các phó trưởng phòng
14:00 Họp BGH và BTV Đảng ủy Đ/c Hài Đ/c Dũng Phòng họp số 1 BGH và BTV Đảng ủy
Thứ Sáu
22-02-2019
07:30 Giao ban lãnh đạo Đ/c Hài . Phòng họp số 1 BGH
Thứ Bảy
23-02-2019
Chủ Nhật
24-02-2019

Ghi chú:
  • - Ngày 18/02 (thứ 2) 11h00: Họp chi bộ sinh viên tại VP Đoàn Thanh Niên;
  • - Ngày 21/02 (thứ 5) 08h40: Họp chi bộ Bóng đá- Cầu lông-Quần vợt tại bộ môn Bóng đá;
  • - Ngày 20/02 (thứ 4) 14h30: Họp chi bộ Các môn Bóng tại bộ môn Bóng chuyền;
  • - Ngày 20/02 (thứ 4) 14h00: Họp Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành tại Bộ môn CL-QV C(cũ), thành phần: Trưởng, phó Khoa và các Trưởng, phó bộ môn trực thuộc khoa;
  • - Ngày 21/02 (thứ 5) 15h30: Họp chi bộ TCCB-TV tại phòng trưởng phòng HCTH;