Thay đổi lịch thi đấu môn Điền kinh vào lúc 07h30 ngày 18/11/2017. (09-11-2017)

Vì điều kiện thời tiết không thuận lợi, BTC Hội thao Giai đoạn 2 năm 2017 thông báo chuyển lịch thi đấu môn Điền kinh vào lúc 07h30 ngày 18/11/2017.