Trang tin Khoa- Bộ môn Bộ môn Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném


 

       Bộ môn Bóng chuyền được thành lập và phát triển trong suốt 40 năm xây dựng phát triển và trưởng thành cùng với Nhà trường, tiền thân là Bộ môn Bóng. Hiện nay, Bộ môn gồm có 6 giảng viên, trong đó có 3 Tiến sĩ, 1 NCS ở nước ngoài, 2 Thạc sỹ.

     1. TS. Nguyễn Ngọc Long               - Trưởng Bộ môn.      

     2. TS. Nguyễn Xuân Hùng              - P. Trưởng Bộ môn kiêm Trợ lý khoa học.             

     3. Ths. Lang Văn Tú                       - Trợ lý Bộ môn.           

     4. Ths. Trần Xuân Tầm                   - Giảng viên

     5. Ths. Lê Huy Hà                           - Giảng viên.           

     6. Ths. Võ Văn Ca                           - Giảng viên.       

1. Chức năng, nhiệm vụ

       Chức năng: Đào tạo ra đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên  TDTT có trình độ  Đại học, Cao đẳng

       Nhiệm vụ: Tổ chức biên soạn chương trình,  giáo trình giảng dạy Đại học, Cao đẳng môn học Bóng chuyền. Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, đồng thời tham gia chỉ đạo đề tài, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

       - Ngoài ra còn tham gia làm trọng tài các giải Quốc gia và Quốc tế. Đồng thời phối hợp giúp đỡ các đơn vị khác về hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền, góp phần tích cực trong công tác phát triển thể thao quần chúng.

       - Huấn luyện đội tuyển bóng chuyền đạt được thứ hạng cao ở giải sinh viên Toàn quốc và khu vực.

                                                                          BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

                                                                                                          NĂM HỌC 2017-2018

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ ĐẢM NHẬN

1

TS. Nguyễn Ngọc Long

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Điện thoại. 0914177179

Email. bensonghan76@yahoo.com

-  Chịu trách nhiệm trước ban giám hiệu, trực tiếp là hiệu trưởng về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học môn Bóng chuyền.

-  Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của bộ môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, giáo dục, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên theo phân cấp.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo học kỳ, năm học.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

- Tham gia hướng dẫn học viên và sinh viên NCKH.

- Tham gia giảng dạy và NCKH.

2

TS. Nguyễn Xuân Hùng

Chức vụ: P. Trưởng bộ môn kiêm trợ lý khoa học

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Điện thoại. 0903591379

Email.HungBCTDTT@yahoo.com.vn

- Phụ trách về công tác NCKH.

- Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ NCKH của bộ môn, nhà trường phân công và các văn bản về NCKH.

- Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác NCKH để triển khai trong bộ môn

- Kiểm tra, theo dõi và hỗ trợ nhiệm vụ NCKH cho các thành viên bộ môn và sinh viên. Lưu trữ các văn bản và sản phẩm khoa học của môn học.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn học viên, sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

3

Ths. Lang Văn Tú

Trợ lý bộ môn

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Điện thoại. 01216339789

Email. tranggun1989@gmail.com

- Tham mưu công tác chuyên môn về giảng dạy: Triển khai các văn bản chuyên môn có liên quan.

- Triển khai các nhiệm vụ: Tham mưu việc biên soạn đề cương chi tiết môn học và phân lịch giảng dạy, công tác coi thi, chấm thi; học lại, thi lại; tổng hợp các thành phần điểm.

- Kiểm tra hồ sơ lên lớp của GV.

- Dự báo khối lượng đầu năm học; báo cáo khối lượng hàng tháng và từng học kỳ.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

4

Ths. Trần Xuân Tầm

Chức danh chuyên môn: Giảng viên chính

Điện thoại. 0914112125

- Tổng hợp chuyên môn về xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, lịch trình và các góp ý chuyên môn trong các cuộc hội thảo bộ môn và nhà trường.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

5

TS. Lê Huy Hà

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Điện thoại

Email.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn học viên, sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Phụ trách thủ kho và hoạt động công đoàn của bộ môn.

6

Ths. Võ Văn Ca

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Điện thoại.

Email.

- Đang học NCS nước ngoài

 

Lưu ý:

-         Ngoài nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm chính, trong quá trình triển khai công tác cần phải có sự phối hợp, hỗ trợ của các thành viên của bộ môn để hoàn thành nhiệm vụ chung.

-         Trong quá trình công tác, có những nhiệm vụ ngoài kế hoạch hoặc đột xuất, Phụ trách bộ môn sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể tùy theo tình hình diễn ra.

                                                                                                                                                                                   BỘ MÔN BÓNG CHUYỀN

                                                                                                                                                                                       Trưởng bộ môn

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Nguyễn Ngọc Long