Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
LỊCH ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B, CNTT CƠ BẢN Ngày thi: Tiếng Anh B: 5/5/2018 CNTT cơ bản: 12/5/2018

Ngày thi: Tiếng Anh B: 5/5/2018

CNTT cơ bản: 12/5/2018

MÔN

Lịch học

Thời gian

Phòng

Giảng viên

Tin Học

Thứ 5 (3/5/2018)

Thứ 2 (7/5/2018)

Thứ 5 (10/5/2018)

18h00

A201

Cô Ngà (090.5855.496)

Tiếng Anh B

Thứ 4 ( 2/5/2018)

Thứ 5 (3/5/2018)

Thứ 6 (4/5/2018)

Tiết 7,8

C101

Cô Tâm

(094.618.0287)