Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
Thông báo phát chứng chỉ Ngoại ngữ, Ứng dụng CNTT cơ bản (Kỳ thi ngày 5 và 12/5/2018)

- Các học viên đến Văn phòng Trung tâm nhận chứng chỉ mang theo CMND.
Thời gian nhận: Thứ 2 đến thứ 6 (7h-17h)
- CBGV nhà trường sau khi nhận chứng chỉ, photocopy công chứng và nộp về phòng TCCB