Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
Thông báo phát chứng nhận B1, chứng nhận sát hạch năng lực Tiếng Anh sinh viên (Kỳ thi ngày 5 và 12/5/2018)

Các học viên đến Văn phòng Trung tâm nhận chứng chỉ mang theo CMND.
Thời gian nhận: Thứ 2 đến thứ 6 (7h-17h)