Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
Chiêu sinh đợt cuối (đại học 9) lớp tiếng anh chuẩn đầu ra và ứng dụng cntt cơ bản

Sinh viên đến Văn phòng Trung tâm đăng ký và nộp học phí. 
Ngày khai giảng lớp Tiếng Anh: Thứ 4, ngày 22/8/2018 lúc 15h tại phòng C103