Điểm tổng hợp các khóa chính quy năm học 2020 – 2021

KHÓA

MÔN HỌC

Số tiết

Xem tiếp ]

Điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ II – năm học 2019 – 2020 [ Xem tiếp ]

Kết quả xét chuyển tiếp năm học (tính đến học kỳ 1 năm học 2019-2020) của các khóa ĐH 11, ĐH 12, ĐH 13 [ Xem tiếp ]

Điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ I – năm học 2019 – 2020 [ Xem tiếp ]

Điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ II – năm học 2018 – 2019 [ Xem tiếp ]

Bộ phận Đào tạo thông báo điểm Học kỳ 1 - năm học 2018-2019, với các trường hợp còn nợ học phí phải liên hệ bộ phận Tài vụ nộp tiền mới được công nhận kết quả thi của học kỳ này. [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 [ Xem tiếp ]

danh sách sinh viên khóa học lại hè 2018 đủ điều kiện cấp chứng chỉ gdqpan [ Xem tiếp ]

kết quả dự kiến xét chuyển tiếp năm học các khóa đại học 9, 10, 11 (tính đến học kỳ 2 - năm học 2017 - 2018) " [ Xem tiếp ]

Điểm học lại các khóa kỳ 2 năm 2017-2018 Khoa giáo dục thể chất [ Xem tiếp ]