Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 [ Xem tiếp ]

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG 1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường - Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG (Danang Sport University) [ Xem tiếp ]

Video Hướng dẫn Nội dung thi Năng Khiếu   NANGKHIEU
Đăng kí thông tin trực tuyến TRUCTUYEN

Xem... [ Xem tiếp ]

Qui định lệ phí tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng [ Xem tiếp ]

Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2017 [ Xem tiếp ]

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG NĂM 2017 [ Xem tiếp ]

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Liên thông đại học TDTT hệ vừa làm vừa học năm 2017 như sau: [ Xem tiếp ]