1. Hướng dẫn đánh giá thực tập tốt nghiệp TDTT.  Xem tại đây
2. Nội dung và hướng dẫn đánh giá thực tập sư phạm TDTT.  Xem Xem tiếp ]

Các biểu mẫu đơn xác nhận, đơn xin phép dành cho sinh viên năm 2020 kèm link tải về. [ Xem tiếp ]

Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa học đường của sinh viên, học viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng [ Xem tiếp ]

Nơi tập hợp các biểu mẫu liên quan đến sinh viên [ Xem tiếp ]