THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Phiếu đăng ký thông tin thi tuyển sinh vào trường Đại học TDTT Đà Nẵng theo liên kết sau:
https://docs.google.com/forms/d/1ednJainrM0y7L9mvn7fkCw1X_DzGszfGsYZQzcqZjBQ/viewform?c=0&w=1-Đơn xét tuyển: