STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
101 292/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Ban đề thi kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 02-04-2018 Download
102 291/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Ban chấm thi kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 02-04-2018 Download
103 287/TB-TDTTĐN Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, viên chức 02-04-2018 Download
104 286/KH-TDTTĐN Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục năm 2018 30-03-2018 Download
105 276/TB-TDTTĐN Thông báo Cử CBGV dự tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2018 29-03-2018 Download
106 270/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức nghe báo cáo về biển, đảo Việt Nam và tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28-03-2018 Download
107 263/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập ban thư ký, nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học 27-03-2018 Download
108 258/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư 23-03-2018 Download
109 257/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư 23-03-2018 Download
110 256/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư 23-03-2018 Download
111 242/TB-TDTTĐN Quyết định Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở 22-03-2018 Download
112 239/TB-TDTTĐN Thông báo kết quả xét duyệt Đề cương và đề xuất giáo trình, sách triển khai biên soạn năm 2018 21-03-2018 Download
113 238/TB-TDTTĐN Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư 20-03-2018 Download
114 236/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực tư vấn tuyển sinh đại học năm 2018 20-03-2018 Download
115 219/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 19-03-2018 Download
116 218/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhiệm kỳ 2014-2019 19-03-2018 Download
117 09/KH-UBKT Kế hoạch kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn năm 2018 15-03-2018 Download
118 10/QĐ-UBKT Quyết định về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn 16-03-2018 Download
119 211/TB-TDTTĐN Thông báo về việc xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2017-2018 và tuyển chọn đơn vị chủ trì , cá nhân chủ nhiệm (đợt 2) 16-03-2018 Download
120 210/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức thẩm định và nghiệm thu giáo trình, sách tham khảo năm 2017 15-03-2018 Download