STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
101 893/TB-TDTTĐN Thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên, Huấn luyện viên chính năm 2017 21-09-2017 Download
102 883/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc xây dựng báo cáo trình Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 18-09-2017 Download
103 882/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc bồi dưỡng, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận chương trình Bơi cứu hộ và Phòng chống đuối nước 18-09-2017 Download
104 878/TB-TDTTĐN Thông báo Về phân công và tổ chức thực hiện công tác thi đua-khen thưởng năm học 2017-2018 18-09-2017
105 851/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận Một số vấn đề về Hội thảo chuyên đề "Nhìn từ thực tiễn, định hướng tương lai hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng" 07-09-2017 Download
106 308/ĐHSP TDTT Mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngành Thể dục thể thao 15-09-2017 Download
107 51/TB-BCH Thông báo Về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội Công đoàn trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022 27-09-2017 Download
108 828/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm học 2017-2018 29-08-2017 Download
109 802/TB=-TDTTĐN Thông báo Về việc Tổ chức hội thảo năm 2017 28-08-2017 Download
110 828/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm học 2017-2018 29-08-2017 Download
111 801/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc cử sinh viên tham gia phục vụ Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDQP và an ninh THPT toàn quốc 28-08-2017 Download
112 793/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc qui định mức thu học phí từ năm học 2017-2018 25-08-2017 Download
113 787 Kế hoạch Về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa học đại học 11 nhập học niên khóa 2017-2021 24-08-2017 Download
114 775/KH-TDTTĐN Kế hoạch thanh tra nội bộ năm học 2017-2018 21-08-2017 Download
115 771 Thông báo Về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017 21-08-2017 Download
116 756/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2016-2017 17-08-2017 Download
117 755/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2016-2017 17-08-2017 Download
118 750/TB-TDTTĐN Thông báo thực hiện báo cáo định kỳ việc viên soạn giáo trình, sách năm 2017 16-08-2017 Download
119 744/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng TCVN về xà lệch 14-08-2017 Download
120 740/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận bơi lội phổ thông 14-08-2017 Download