STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
101 569/KH-TDTTĐN Kế hoạch Tổ chức xét duyệt Đề cương Khóa luận tốt nghiệp khóa Đại học 8 05-06-2017 Download
102 567/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc chuẩn bị nội dung xem xét lãnh đạo về hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 02-06-2017 Download
103 561/QĐ-TDTTĐN Quyết định Công nhận kết quả KLTN của sinh viên khóa Đại học 7 30-05-2017 Download
104 559/TB-TDTTĐN Thông báo viết bài đăng trên Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017 30-05-2017 Download
105 558/TB-TDTTĐN Thông báo dự tuyển Chương trình học bổng ITEC Ấn Độ 2017 - 2018 30-05-2017 Download
106 1043/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và trao bằng thạc sỹ khóa Cao học 3, niên khóa 2015 -2017 01-11-2017 Download
107 1048/TB-TDTTĐN Thông báo nghỉ học phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 01-11-2017
108 552/QĐ-TDTTĐN Qui định lệ phí tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 25-05-2017 Download
109 547/TB-TDTTĐN Thông báo gửi bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao 25-05-2017 Download
110 549/TB-TDTTĐN Thông báo cử học viên tham dự tập huấn nghiệp vụ PCCC 25-05-2017 Download
111 545/QĐ-TDTTĐN Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng khoa Y sinh TDTT 24-05-2017
112 544/QĐ-TDTTĐN Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ môn Lý luận chính trị 24-05-2017
113 543/QĐ-TDTTĐN Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ môn Bóng đá 24-05-2017
114 542/QĐ-TDTTĐN Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Huấn luyện thể thao 24-05-2017
115 541/QĐ-TDTTĐN Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Giáo dục thể chất 24-05-2017
116 539/QD-TDTTĐN-HĐTS Quyết định thành lập Ban Cơ sở vật chất và an ninh Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 24-05-2017 Download
117 538/QĐ-TDTTĐN-HĐTS Quyết định thành lập Ban Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 24-05-2017 Download
118 537/QĐ-TDTTĐN-HĐTS Quyết định thành lập Ban Đề thi Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 24-05-2017 Download
119 536/QĐ-TDTTĐN-HĐTS Quyết định thành lập Ban Coi thi Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 24-05-2017 Download
120 535/QĐ-TDTTĐN-HĐTS Quyết định thành lập Ban thư ký Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 24-05-2017 Download