STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
101 534/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 5/2018 08-06-2018 Download
102 525/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017 (lần 2) 07-06-2018 Download
103 524/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng đề tài NCKH cấp cơ sở (Bộ môn) năm học 2016-2017 (lần 2) 07-06-2018 Download
104 523/QĐ-TDTTĐN Quyết định Công nhận kết quả biên soạn Sách tham khảo "Bóng đá Bãi biển" 05-06-2018 Download
105 522/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt Đề cương KLTN khoá ĐH9 05-06-2018 Download
106 521/TB-TDTTĐN Thông báo về việc tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh "Tôi yêu đất nước Singapore" 05-06-2018 Download
107 517/TB-TDTTĐN Thông báo về việc Tập huấn, hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia năm 2018 01-06-2018 Download
108 515/TB-TDTTĐN Thông báo về việc triển khai kế hoạch đón tiếp và giao lưu với Trường ĐH Burapha - Thái Lan 01-06-2018 Download
109 511/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc Điều động CBVC tham gia nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 31-05-2018 Download
110 514/TB-TDTTĐN Thông báo về việc đăng ký thực tập đợt 2, năm học 2017-2018 01-06-2018 Download
111 513/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt 1, năm 2018 01-06-2018 Download
112 23-NQ/ĐU Nghị Quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng Bộ 31-05-2018 Download
113 504/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức nghe báo cáo chuyên đề về luật tín ngưỡng - Tôn giáo và các biểu hiện tiêu cực của "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29-05-2018 Download
114 503/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức xét duyệt Đề cương NCKH sinh viên năm học 2018-2019 29-05-2018 Download
115 502/KH-TDTTĐN Kế hoạch Tổ chức xét duyệt đề cương Khoá luận tốt nghiệp khoá Đại học 9 29-05-2018 Download
116 501/TB-TDTTĐN Thông báo về việc đăng ký tham gia nhiệm vụ tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 29-05-2018 Download
117 497/TB-TDTTĐN Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổng kết thi đua năm học 2017-2018 29-05-2018 Download
118 24/HD-BCHCĐ Hướng dẫn Chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động tổ công đoàn và tổng kết thi đua năm học 2017-2018 28-05-2018 Download
119 496/QĐ-TDTTĐN Quyết định Công nhận kết quả biên soạn Giáo trình "Môi trường và Con người" 28-05-2018 Download
120 494/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Năm học 2016-2017 (lần 2) 28-05-2018 Download