STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
141 120/KH-TDTTĐN Kế hoạch trực tăng cường SSCĐ Tết Nguyên đán năm 2018 09-02-2018 Download
142 111/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 01/2018 07-02-2018 Download
143 11-NQ/ĐU Nghị quyết về công tác tuyển sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục 05-02-2018 Download
144 109/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập ban tư vấn tuyển sinh năm 2018 02-02-2018
145 108/KH-TDTTĐN Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 02-02-2018
146 101/TB-TDTTĐN Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Stipendium Hungaricum 31-01-2018
147 100/TB-TDTTĐN Thông báo về việc đăng ký dự tuyển sau đại học năm 2018 31-01-2018
148 99/TB-TDTTĐN Thông báo về việc bổ sung phân công công tác quản lý trung tâm GDQPAN 31-01-2018
149 95/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc ngành TDTT lần thứ X - năm 2018 30-01-2018 Download
150 1076/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 07 (2013-2017) 14-11-2017
151 72/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập ban điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 22-01-2018 Download
152 89/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập tổ kiểm tra công tác dạy và học năm 2017-2018 29-01-2018 Download
153 85/TB-TDTTĐN Thông báo đấu thầu Ki ốt, Phòng tập Gym, Phòng tập Squash 26-01-2018 Download
154 84/TB-TDTTĐN Thông báo về việc rà soát, sửa đổi bổ sung văn bản quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 25-01-2018 Download
155 80/TB-TDTTĐN Thông báo xét duyệt tuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017-2018 (lần 1) 24-01-2018 Download
156 79/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức thẩm định và nghiệm thu giáo trình, sách tham khảo năm 2017 (đợt 1) 23-01-2018 Download
157 78/TB-TDTTĐN Thông báo về lịch nghỉ tết mậu tuất 2018 và triển khai một số công tác trong dịp tết 23-01-2018 Download
158 77/TB-TDTTĐN Thông báo điều động cán bộ, giảng viên chấm thi và phục vụ chấm thi kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (ngày 20/01/2018) 23-01-2018 Download
159 76/TB-TDTTĐN Thông báo mức thu và phương thức thu, nộp học phí từ HK II năm học 2017-2018 22-01-2018 Download
160 74/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 22-01-2018