STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
141 1079/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017 15-11-2017 Download
142 1077/TB-TDTTĐN Thông báo xác định nhiệm vụ KH&CN năm học 2017-2018 và tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm (đợt 1) 15-11-2017 Download
143 1068/TB-TDTTĐN Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ - Viên chức 13-11-2017 Download
144 1066/QĐ-TDTTĐN Quyết định cử sinh viên tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017 09-11-2017 Download
145 1063/Tb-TDTTĐN Thông báo về việc tháo dỡ các pano quảng cáo 08-11-2017 Download
146 1060/KH-TDTTĐN Kế hoạch đánh giá và phân loại công chức, viên chức và kê khai bổ sung lý lịch năm 2017 08-11-2017 Download
147 1056/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, khóa 7 (đợt 2 - 2017) 06-11-2017 Download
148 1051/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 10/2017 03-11-2017 Download
149 Điều lệ hội thao 2017 Download
150 981/KH-LT Kế hoạch Tổ chức Hội Thi - Hội diễn văn nghệ Chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20-11 và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường ( 13/12/1977 - 13/12/2017 ) 13-10-2017 Download
151 1031/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tuyển chọn "Ý tưởng NCKH" 30-10-2017 Download
152 1029/TB-TDTTĐN Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ xết tốt nghiệp đại học chính quy khóa 7, lần thứ 2 năm 2017 27-10-2017 Download
153 991/TB-TDTTĐN Thông báo về việc báo cáo tiến độ và thời gian dự kiến tổ chức nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 18-10-2017 Download
154 990/TB-TDTTĐN Thông báo Danh sách sinh viên tham gia thực tập tại Thái Lan 17-10-2017 Download
155 989/KH-TDTTĐN Kế hoạch Khảo sát ý kiến đánh giá sự hài lòng của khách hàng năm học 2017 - 2018 17-10-2017 Download
156 975/KH-TDTTĐN Kế hoạch Thực tập khóa học Đại học 8 ( 2014 - 2018 ) Ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Quản lý TDTT 11-10-2017 Download
157 970/QĐ-TDTTĐN Quyết định Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Khoa học Quốc tế - Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 10-10-2017 Download
158 964/KH-TDTTĐN Kế hoạch về việc tổ chức Lễ khai giảng cao học khóa 5 ( 2017-2019 ) 05-10-2017 Download
159 963/TB-TDTTĐN Thông báo Về việc tuyển sinh cao học thể dục thể thao đợt 2 năm 2017 06-10-2017 Download
160 962/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận trúng tuyển và gọi nhập học cao học khóa 5 ( 2017 - 2019 ) 06-10-2017 Download