Trang tin Đào tạo Chương trình môn học

7.2.3.1. Kiến thức chung của ngành

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Tải tệp tin

Chuyên sâu

Phổ tu

29

BMĐK42914

Điền kinh

 DKinhCS

DKinhPT 

30

TDCV43014

Thể dục

 TheDucCS

TheDucPT 

31

TTDN43113

Bơi lội

 BoiLoiCS

 BoiLoiPT

32

BĐĐC43214

Bóng đá

 BongDaCS

BongDaPT 

33

BMBC43312

Bóng chuyền

 BChuyenCS+PT

 

34

BMBB43412

Bóng bàn

BBanCS 

 

35

CLQV43513

Cầu lông

 CLongCS

CLongPT 

36

TDCV43612

Cờ vua

 CVuaCS

CVuaPT 

37

BRBN43713

Bóng rổ

 BRoCS

BRoPT 

38

BĐĐC43812

Đá cầu

 

DaCauPT 

39

TTGT43912

Trò chơi vận động

 

TCVDong 

40

VOBS44013

Võ thuật

 VoCS

VoPT 

41

BRBN44112

Bóng ném

 BNemCS

BNemPT 

42

CLQV44212

Quần vợt 

 QVotCS

QVotPT 

43

VOBS44312

Bắn súng

 

BanSung