Bài viết Ngành Giáo dục thể chất Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết môn học


đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Giáo dục thể chất năm 2018

TT

Tên học phần

Tải tệp tin

Chuyên sâu

Phổ tu

 Điền kinh

học phần 1 ĐH11
học phần 1 ĐH12
học phần 3 ĐH10

học phần 4

học phần 6

học phần 1 
học phần 2

Thể dục

 

 học phần 1 
học phần 2

Bơi lội

 

 

Bóng đá


học phần 1 ĐH11
học phần 1 ĐH12
học phần 2 ĐH11
học phần 2 ĐH12

 

học phần  

Bóng chuyền
học phần 1ĐH11
học phần 1 ĐH12
học phần 2

học phần 3
 
học phần 4
học phần 6

học phần 2

Bóng bàn

 

 

Cầu lônghọc phần 1ĐH11
học phần 2ĐH11

học phần 1 ĐH12
 
học phần 3
học phần 6 

học phần   

Cờ vua

 

học phần  

Bóng rổ

học phần 1
học phần 6 

 

10 

Đá cầu

 

 

11 

Trò chơi vận động

 

học phần  

12 

Võ thuật

 

 

13 

Bóng ném

 

 

14 

Quần vợt học phần 3
học phần 4
học phần 6 
Lý thuyết CN 

học phần  

15 

Bắn súng

 

 

16

 Thể thao trường học

 

Thể thao trường học

17

 Công tác đoàn đội

 

Công tác đoàn đội

18

 Giáo dục học TDTT

 

Giáo dục học TDTT

19

 Giáo dục học ĐC

 

Giáo dục học ĐC

20

 Giao tiếp sư phạm

 

Giao tiếp sư phạm

21

 Pháp luật đại cương

 

Pháp luật đại cương

22

 Sinh lý học TDTT

 

Sinh lý học TDTT1
Sinh lý học TDTT2

23 

 Giải phẩu TDTT

 

 Giải phẩu TDTT

24

 Môi trường và con người

 

 Môi trường và con người

 25

 Tư tưởng HCM 

 

 Tư tưởng HCM 

 26

 ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN

 

 ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN

27 

 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (HP 2)

28 

 TOÁN THỐNG KÊ

 

 TOÁN THỐNG KÊ1
TOÁN THỐNG KÊ2

29 

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

 

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG1

 

30 

 NGOẠI NGỮ  

 NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH

NGOẠI NGỮ CƠ SỞ 1

NGOẠI NGỮ CƠ SỞ 2

NGOẠI NGỮ CƠ SỞ 2

 NGOẠI NGỮ CƠ SỞ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Giáo dục thể chất năm 2017: XEM TẠI ĐÂY 

Tổng hợp đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Giáo dục thể chất năm 2018: XEM TẠI ĐÂY 

Tổng hợp đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Giáo dục thể chất năm 2018: XEM TẠI ĐÂY

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG KHÓA ĐẠI HỌC 12: Xem tại đây