Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB khóa ĐHLT từ tuần 02 đến tuần 14(27/5-27/8)+TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 43

TKB khóa ĐHLT từ tuần 02 đến tuần 14(27/5-27/8): Xem tại đây

TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 43: Xem tại đây

 
  Danh sách sinh viên học kỳ phụ đợt 2 (24/5/2019): Xem tại đây