TKB tuần 45+TKB học kỳ phụ tuần 45 +TKB SV tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]

TKB tuần 44+TKB học kỳ phụ tuần 44+TKB SV tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 43+TKB học kỳ phụ tuần 43+TKB sinh viên Khóa ĐH9 tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]

danh sách đăng ký học kỳ phụ năm học 2017 - 2018 [ Xem tiếp ]

tkb học kỳ phụ của các khóa năm học 2017-2018 từ tuần 42 trở đi ( từ ngày 21/5/2018 trở đi) [ Xem tiếp ]

thời khóa biểu tuần 42 dành cho sv khóa đh9 tham gia chương trình “ấn tượng hội an” [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 42 (từ ngày 21-27/5/2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 40-43( từ ngày 07/5-02/6/2018): Xem tai đây

TKB học kỳ phụ Từ tuần 40 trở đi: Xem... [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 39: Xem tại đây

TKB học kỳ phụ từ tuần 39 trở đi : Xem tại đây [ Xem tiếp ]