Điểm thực tập TN và Khóa luận tốt nghiệp của khóa ĐH8: Xem tại đây [ Xem tiếp ]

Nội dung thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1, năm 2018: Xem tại đây

Mẩu đơn xét tốt nghiệp:Xem tiếp ]

Xem nội dung thông báo tại đây: Download [ Xem tiếp ]

Các môn thực hành đợt 1: Xem tại đây

Các môn lý thuyết  đợt 1: Xem tiếp ]

Sau thời gian kiểm tra, đối chứng giữa sinh viên, các Khoa và Phòng Đào tạo, nay phòng Đào tạo thông báo điểm 07 kỳ của khóa Đại học 8 (cập nhật đến ngày 16/4/2018) [ Xem tiếp ]

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT: DOWNLOAD

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ CÁC MÔN THỰC HÀNH: Xem tiếp ]

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                PHÒNG ĐÀO... [ Xem tiếp ]